Husk radon i efteråret

10. oktober 2018

Er du klar til at afhjælpe radonproblemer ude hos boligejerne? Op mod hver femte bolig har faktisk brug for radonsikring, viser tallene, og netop nu er sæsonen for målinger gået i gang. Vi anbefaler, at radonsikringen udføres af professionelle med uddannelse inden for emnet.

Efterår og vinter er højsæson for radonmålinger, som danskerne i stigende omfang får foretaget. Men hvad kan du som udførende gøre for at assistere boligejere med høje radonkoncentrationer i stuen eller kælderen?

Faktisk en hel del: ARDEX har nemlig udviklet flere membranløsninger til radonsikring i form af tætning mod undergrunden. De er alle testet hos Statens Prövningsinstitut i Sverige og kan ifølge beregningerne reducere radonkoncentrationen til langt under lovkravet, hvis du udfører dem korrekt.

Derfor anbefaler vi først og fremmest, at udførende, der ønsker at føje radonsikring til porteføljen, efteruddanner sig, før de kaster sig ud i projekterne. For der er meget, der kan gå galt, hvis ikke man har styr på, hvad man gør.

Radonsikring anbefales af myndighederne
– Myndighederne anbefaler radonsikring i eksisterende bygninger, hvor radonkoncentrationerne overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdier, ligesom radonsikring er et krav i nybyggeri. Men det kræver viden og knowhow, når det skal laves rigtigt, siger teknisk chef Carsten Rasmussen fra ARDEX og fortsætter:

– Vi oplever ofte i radonmålingssæsonen at blive kontaktet af boligejere, som har fået målt for højt radonindhold eksempelvis i deres kælder. Her anbefaler vi altid, at man tager kontakt til en professionel, der kan lave løsningerne efter bogen. Det kan blive dyrt at få lavet om, hvis fx hele kældergulvet skal renoveres én gang til.

I BR18 er radonsikring et krav i nybyggeri, mens Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler, at der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³. Er radonkoncentrationen i indeklimaet over 200 Bq/m³, anbefales det at iværksætte mere effektive forbedringer.

Membranløsninger er de mindst omkostningstunge
Kigger man på tallene for radonforekomst i Danmark, er det ikke småproblemer, der er tale om: Op mod 20 procent af de danske boliger har radonkoncentrationer over de anbefalede niveauer, og problemet er særligt stort i de østlige egne.

– Her kan du som professionel være med til at sikre et indeklima uden for høj radonkoncentration, og boligejeren kan samtidig trække udgifterne til arbejdsløn fra i skat på grund af det permanente håndværkerfradrag, understreger Carsten Rasmussen og slutter af:

– Tætning ved hjælp af en membranløsning er som udgangspunkt den mindst omkostningstunge måde at lave radonsikring på. Det kræver dog, at løsningen udføres helt efter bogen, da selv den mindste utæthed kan skabe udfordringer med at få nedbragt radonkoncentrationen tilstrækkeligt.

Hos ARDEX kan bl.a. murerfirmaer komme på kursus i radonsikring og lære at arbejde med virksomhedens effektive membranløsninger. Kurserne afholdes både på fabrikken i Hedensted og hovedsædet i Herlev.

EP2000
8+9
Radon