ARDEX

Bæredygtighed

Bæredygtighed

  • Bæredygtig af natur

Bevidst om fremtiden

I takt med at vi udvikler nye produkter og teknologier, har vores forsknings- og udviklingsafdeling fokuseret på at udvikle nye formler, der reducerer vores miljømæssige aftryk af vores produkter, nedsætter forbruget af naturlige ressourcer, reducerer udledning af miljøfarlige stoffer samt andre forbedringer der kan have en positiv effekt på miljøet.

Bæredygtigt byggeri

Rådet for Bæredygtigt Byggeri har besluttet, at den officielle danske målemetode for bygningers bæredygtighed, bliver en videreudvikling af DGNB. Allerede på dette område er ARDEX godt på vej. Selvom den danske model vil blive en videreudvikling, vil den læne sig kraftigt op af DGNB og vi hos ARDEX er allerede medlem.

DGNB certificerer en bygnings bæredygtighed ud fra tre forskellige emner.

  • Miljøet
  • Det sociale
  • Økonomi

Med en certificeret bygning har ejeren styr på bygningens miljømæssige påvirkning af omgivelserne og bygningens totaløkonomi i dens levetid. Ligesom brugeren kan forvente et godt indeklima, der sikrer sundhed og velvære.

Bæredygtighed er således mere end blot energi eller miljø. Med et bæredygtigt fokus samler man begreberne og arbejder målrettet mod at forbedre tilstanden inden for alle områder. Alle tre områder vil blive vægtet lige meget, og produkter fra ARDEX kan hjælpe certificeringen på vej indenfor alle tre.

ARDEX er engageret i at beskytte og skåne vores miljø. Vi er glade for det ansvar, vi som virksomhed har overfor miljøet. Vi vil være med til at aflevere verden til de kommende generationer i en ordentlig stand.

Vi prøver løbende at udvikle produkter, der er energibesparende. Enten ved fabrikationen eller når de bruges i byggeri. Miljørigtige processer på vores fabrikker er af høj prioritet. Ikke fordi vi skal, men fordi det er det rigtige at gøre!

 

Logo_Ardex-300x260